Vasaros užimtumas

Uzimtumas1
Uzimtumas2
Uzimtumas3
Uzimtumas4

Mokykla organizuoja vaikų vasaros poilsio dienines stovyklas.  Čia  populiarinamos  aplinkosauginės - kūrybinės veiklos. Turtinga mokyklos edukacinė aplinka sąlygoja pasirinktas veiklas vaikams mieste, bet išskirtinėje gamtinėje aplinkoje. Pieva, parkas, sodas, daržas, vandens telkiniai, mini zoologijos sodas sudaro kontekstą  stovyklos programos turiniui. Vaikų poilsį ir pažintinę veiklą organizuoja patyrę neformaliojo ugdymo pedagogai. Stebėjimo, tyrinėjimo darbo įgūdžius lavinančios veiklos gamtoje, žaidimai ir pramogos tenkina vaikų kūrybiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikius, ugdo socialines  kompetencijas , formuoja sveikos gyvensenos nuostatas.

Išsami informacija apie priėmimą į Vaikų vasaros dieninę stovyklą yra pateikiama gegužės mėnesį.

Vaikų vasaros dieninės stovyklos „Gamtos taku“  programa

Panevėžio gamtos mokyklos dieninės vaikų vasaros stovyklos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Panevėžio gamtos mokyklą, vykdančią neformaliojo vaikų švietimo programas ir neformaliojo vaikų švietimo programas per mokinių atostogas, tvarkos aprašas