Apie paukščių globos akcijos „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ 2020-2021m. įgyvendinimą

Darelio Pasaka lesykla

2020-2021 metų žiemą prie Panevėžio gamtos mokyklos inicijuotos akcijos „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“, siekiančios paskatinti vaikus pagelbėti paukšteliams sėkmingai peržiemoti, prisijungė apie 1450 vaikų iš 33 ugdymo įstaigų.
Akcijoje dalyvavo:
21 ikimokyklinio ugdymo įstaiga (26 projektai): Panevėžio lopšeliai-darželiai "Draugystė" (I ir II korp, 2 projektai), "Taika", "Žilvinas", "Jūratė", "Sigutė", "Kastytis", "Rūta", "Žibutė", "Pušynėlis", "Dobilas", "Gintarėlis", "Riešutėlis", "Diemedis", "Pasaka", "Žvaigždutė" (4 projektai), “Vaikystė”, "Varpelis", “Voveraitė”, Kastyčio Ramanausko (2 projektai), Regos centras "Linelis", Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrius.
11 mokyklų (18 projektų): Panevėžio Rožyno, Beržų, "Vilties" (3 projektai), “Saulėtekio” (2 projektai), "Ąžuolo", "Šaltinio", Alfonso Lipniūno progimnazijos, Gamtos mokykla (4 projektai), Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos JMBS būreliai "Lutučiukai" ir "Eiguliukai" (2 projektai), Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos JMBS būrelis "Gamtos bičiuliai".
Paukščių globos akcijos nuotraukos ir informacija apie veiklą – šios svetainės https://www.gamtosmokykla.panevezys.lm.lt/ meniu punkte "Renginiai".
Įgyvendintų projektų ataskaitų laukiame iki balandžio 15 d.
Akcijos rezultatų aptarimas, dalyvių apdovanojimas įvyks pasibaigus karantinui. Apie baigiamąjį akcijos renginį dalyviams bus pranešta.