Savivaldybės finansuojami projektai

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROJEKTAS „GAMTOS TAKU“ plėtoja užimtumą vasaros atostogų metu, ir yra orientuotas į vaikų saviraiškos, pažinimo bei lavinimosi poreikius. Projektas turi senas tradicijas, puikiai žinomas panevėžiečių tarpe.Dieninėje stovykloje organizuojami gamtos objektų stebėjimo ir tiriamieji darbai, gyvūnų ir augalų priežiūra, sportinės ir orientacinės varžybos, turnyrai ir estafetės, judrūs, stalo lavinamieji ir vaidmenų žaidimai, pramogos, konkursai, žygiai, praktiniai mokymai ir kūrybinės dirbtuvėlės, diskusijos ir rytmečiai prie laužo. Nemažą užsiėmimų dalį sudaro STEAM veiklos: Gamtos mokyklos teritorijos vaizdžiojo plano kūrimas; buitinių atliekų prikėlimas antram gyvenimui; eksperimentinės, tyrinėjimo užduotys su vandeniu; gamtos objektų ir spalvų fiksavimas naudojant planšetes ir trafaretus. 2022 metais birželio - rugpjūčio mėnesiais veiklos organizuotos grupėse po 5 dienas. Dalyvavo 96 mokiniai. LMNŠC organizuotoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ vasaros poilsio projektas buvo įvertintas vieno iš organizatorių kelione į Estijoje esančią Saremos salą. Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 500,00 € finasavimą.

atverk duris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „NORIU BŪTI SAUGUS“ skirtas organizuoti vaikų ir jaunimo saugų, aktyvų, patrauklų užimtumą po pamokų ir vasaros, rudens, žiemos atostogų metu, užtikrinant jų emocinės, psichinės sveikatos būklės gerinimą bei siekiant diegti atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams.

Šis projektas yra tęstinis, vykdomas mokykloje nuo 2008 m. Pernai projektą vykdė 12 pedagogų, veiklos sutelkė 450 dalyvių. Organizuotos pažintinės-praktinės veiklos: popietės „Labas, pagaliau susitikom!”, „Laužas – stovyklavietės širdis“, „Šokam į daržininko batus!“, trijų dienų vasaros stovyklėlė Gamtos mokykloje „Bendraminčių rytmečiai“, susitikimas su Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnu „Smurtas artimoje aplinkoje – šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, knygos skirtuko „Netylėk, kreipkis pagalbos!” gaminimas, lapų grėbimas ir kūrybinis panaudojimas sportinei veiklai „Lapų labirintai” ir kt.
2022 metais projektas įgavo naują pavadinimą „Aš ir tu – mes visi kartu!“. Siekiant vaikams padėti atpažinti nerimą bei valdyti stresą, vykusio užsiėmimo „Ateik ir Tu!“ metu organizuotas susitikimas su Panevėžio visuomenės sveikatos centro psichologu. Vasaros pradžioje vyko projekto dalyvių piknikas „Aš ir tu – mes visi kartu!“, skirtas mokinių aktyvumo, pozityvaus mąstymo bei bendravimo įgūdžiams tobulinti.
Gautas Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas – 500,00 €.

Lapu labirintai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „APLINKAI DRAUGIŠKAS PANEVĖŽIETIS“ skirtas Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų ekologiniam sąmoningumui, aplinkosauginiam švietimui ir ugdymui. Tai tęstinis priemonių ir renginių ciklas, kuriame dalyvauja įvairių ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir pedagogai, vietos bendruomenių nariai. Veiklos orientuotos į tvaraus ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo nuostatų formavimą, skatina aktyvią visuomenės poziciją veikti gamtos labui. Aplinkosauginė informacija skleidžiama mokyklos edukacinėse erdvėse seminarų, mokymų, ekskursijų ir edukacinių pamoku metu. Organizuojami konkursai, viktorinos, akcijos, olimpiados, konferencijos ir kt. Šis projektas pažinimo ir ugdymo tikslais padeda puoselėti vienintelį mieste gyvūnėlių sodą.
2021 metais visose projekto veiklose dalyvavo per 6700 miesto vaikų, mokytojų ir visuomenės narių: projekto renginiuose ir mokymuose dalyvavo per 5200 vaikų ir mokinių, mokyklos edukacines erdves aplankė per 1500 lankytojų. Panevėžio miesto vaikams ir mokiniams organizuoti aplinkosauginiai renginiai: „Pelėdžiukas 2021“ – pradinių klasių mokinių gamtos olimpiada, „Padovanok namus sparnuočiui“ - inkilų paukšteliams gamybos akcija, . „Aplinka ir aš“ - mokinių gamtininkų mokslinė konferencija, „Rudens kraitelė 2021“ - ekologinė – edukacinė akcija, „Mažesni už mus“ – renginiai skirti paminėti Šv. Pranciškaus ir pasaulinę gyvūnų dieną, „Rūšiuoji + perdirbi = saugai + taupai“ - viktorina 5-6 klasių mokiniams, skirta Europos atliekų mažinimo savaitei, „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ - paukštelių globos akcija, „Papuoškime šventes žibintais“ - kūrybinės žibintų dirbtuvės 1-4 klasių mokiniams. Organizuoti pažintiniai –aplinkosauginiai mokymai Panevėžio miesto ugdymo įstaigų vaikams: „Laboratorija lagamine“ –paminint pasaulinę vandens dieną „Medžio pamoka“ – skirta medelių sodinimui, „Pirkdamas - mąstau, rūšiuodamas – taupau“ - siekiant atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, „Stebiu, pažįstu ir mokausi gamtoje”- pasaulinės aplinkos apsaugos dienai paminėti ir kt. Projektui įgyvendinti skirtas savivaldybės finansavimas - 1400,00 €, rėmėjų parama -1030,00 €.

stebiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“- tai piešinių konkursas, kurį Gamtos mokykla 2022 m. organizavo 31-ąjį kartą. Jis buvo vykdomas kaip vaikų ir jaunimo meno projektas, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Vaikų piešinių konkursui pateikta 1446 kūrybiniai darbai iš 7 šalių: Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Estijos, Ukrainos, Indijos.

Vertinimo komisijos, kurią sudarė Dailininkų sąjungos nariai ir Panevėžio miesto mokyklų dailės mokytojai, sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111-kos kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais, kurie buvo apdovanoti rėmėjų ir projekto lėšomis įsteigtais prizais. 321 mokytojas parengė ir paskatino mokinius dalyvauti mūsų konkurse. Kūrybinių darbų sulaukėme iš 178 skirtingų ugdymo įstaigų.
Laureatų darbai iki spalio mėnesio yra eksponuojami Gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“. Vėliau dalyvių ir laureatų darbai iškeliauja į Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos filialus - „Žalioji pelėda“ „Žiburėlis“ bei „Šiaurinė biblioteka“.
Projekto įgyvendinimui buvo skirta 200 Eur.

Isgirsk