Savivaldybės finansuojami projektai

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROJEKTAS „GAMTOS TAKU“ plėtoja mokinių užimtumą vasaros atostogų metu ir yra orientuotas į jų saviraiškos, pažinimo bei lavinimosi poreikius. Projektas turi senas tradicijas, puikiai žinomas panevėžiečių tarpe. Dieninėje stovykloje 1-4 klasių mokiniai gali atsitraukti nuo telefono ir interneto, jiems sudaromos galimybes kiekvieną dieną džiaugtis gamtos artumu neišvažiuojant iš miesto. Pažintis su augalais ir gyvūnais, fizinis aktyvumas, edukacinės pamokos ir įdomios kūrybinės veiklos žadina stovyklautojų smalsumą, skatina vaizduotę, formuoja ekologiško tvaraus gyvenimo būdo nuostatas, sudaro sąlygas vaikų saviraiškai, turiningam laisvalaikio leidimui ir poilsiui. Stovykloje organizuojami gamtos objektų stebėjimo ir tiriamieji darbai, gyvūnų ir augalų priežiūra, sportinės ir orientacinės varžybos, turnyrai ir estafetės, judrūs, stalo lavinamieji ir vaidmenų žaidimai, pramogos, konkursai, žygiai, praktiniai mokymai ir kūrybinės dirbtuvėlės, diskusijos prie laužo. Kiekvieną dieną dalis laiko skiriama projektinei STEAM tiriamajai veiklai – augalų pasaulio pažinimui. 2023 metais birželio-rugpjūčio mėnesiais vasaros užimtumo veiklos organizuotos 8 grupėse. Dalyvavo 123 mokiniai. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros organizuotoje iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ mokyklos vaikų vasaros poilsio projektas buvo įvertintas vieno iš organizatorių kelione į Lenkiją. 

Projekto įgyvendinimui Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 750,00 Eur finansavimą.

atverk duris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „Aš ir tu – mes visi kartu” skirtas organizuoti vaikų ir jaunimo saugų, aktyvų, patrauklų užimtumą po pamokų ir vasaros, rudens, žiemos atostogų metu, užtikrinant jų emocinės, psichinės sveikatos būklės gerinimą bei siekiant diegti atsparumą neigiamiems socialiniams veiksniams. Šis projektas yra tęstinis, vykdomas mokykloje nuo 2008 m.
2022 metais projektą vykdė 13 pedagogų, veiklos sutelkė 200 dalyvių. Gautas finansavimas – 500,00 €. Siekiant vaikams padėti atpažinti nerimą bei valdyti stresą, vykusio užsiėmimo „Ateik ir Tu!“ metu organizuotas susitikimas su Panevėžio visuomenės sveikatos centro psichologu. Vasaros pradžioje vyko projekto dalyvių piknikas „Aš ir tu – mes visi kartu!“, skirtas mokinių aktyvumo, pozityvaus mąstymo bei bendravimo įgūdžiams tobulinti. Tolerancijos dienai skirto renginio metu „Aš noriu tave išgirsti” kalbėta apie toleranciją, vyko knygos skirtuko gaminimas, viktorina. Baigiamojo renginio „Draugystės laužas“ kartu vaišindamiesi prie laužo klausėsi ir diskutavo su Panevėžio apskrities VPK Prevencijos poskyrio darbuotojais.

Lapu labirintai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „APLINKAI DRAUGIŠKAS PANEVĖŽIETIS“ skirtas Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų ekologiniam sąmoningumui, aplinkosauginiam švietimui ir ugdymui. Tai tęstinis priemonių ir renginių ciklas, kuriame dalyvauja įvairių ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir pedagogai, vietos bendruomenių nariai. Veiklos orientuotos į tvaraus ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo nuostatų formavimą, skatina aktyvią visuomenės poziciją veikti gamtos labui. Aplinkosauginė informacija skleidžiama mokyklos edukacinėse erdvėse seminarų, mokymų, ekskursijų ir edukacinių pamoku metu. Organizuojami konkursai, viktorinos, akcijos, olimpiados, konferencijos ir kt. Šis projektas pažinimo ir ugdymo tikslais padeda puoselėti vienintelį mieste gyvūnėlių sodą.
2022 metais visose projekto veiklose dalyvavo per 5300 miesto vaikų, mokytojų ir visuomenės narių: projekto renginiuose ir mokymuose dalyvavo apie 4660 vaikų ir mokinių, mokyklos edukacines erdves aplankė apie 650 pavienių lankytojų ir pasinaudojo projekto lėšomis parengta vaizdine priemone - informaciniu Gamtos mokyklos žemėlapiu. Panevėžio miesto vaikams ir mokiniams organizuoti 9 aplinkosauginiai renginiai ir dveji mokymai: „Pelėdžiukas 2022“ – pradinių klasių mokinių gamtos olimpiada, „Padovanok namus sparnuočiui“ - inkilų paukšteliams gamybos akcija, „Sveikinu Žemę”- piešinių konkursas, „Aplinka ir aš“ - mokinių konferencija, „Pažink ir puoselėk savo aplinką“- žygis, skirtas Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, „Rudens kraitelė 2022“ - ekologinė – edukacinė akcija, „Mažesni už mus“ – renginys skirtas paminėti 2022-siems-Gyvūnų gerovės metams, „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ - paukštelių globos akcija, „Eko žaisliukas, eko eglutei“- kūrybinių darbų konkursas, „Pirkdamas – mąstau, rūšiuodamas - taupau“- mokymai skirti Europos atliekų mažinimo savaitei, „Klimato kaita ir aš“ – mokymai skirti Klimato savaitei.

stebiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ“- tai piešinių konkursas, kurį Gamtos mokykla 2023 m. organizavo 32-ąjį kartą. Jis buvo vykdomas kaip vaikų ir jaunimo meno projektas, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Vaikų piešinių konkursui pateikta 982 kūrybiniai darbai iš 6 šalių: Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Slovakijos, Indijos.

Vertinimo komisijos, kurią sudarė Dailininkų sąjungos nariai ir Panevėžio miesto mokyklų dailės mokytojai, sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111-kos kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais, kurie buvo apdovanoti rėmėjų ir projekto lėšomis įsteigtais prizais. 216 mokytojas parengė ir paskatino mokinius dalyvauti mūsų konkurse. Kūrybinių darbų sulaukėme iš 122 skirtingų ugdymo įstaigų.
Laureatų darbai iki spalio mėnesio yra eksponuojami Gamtos mokyklos „Žaliojoje galerijoje“. Vėliau dalyvių ir laureatų darbai iškeliauja į Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos filialus - „Žalioji pelėda“ „Žiburėlis“ bei „Šiaurinė biblioteka“.
Projekto įgyvendinimui buvo skirta 390 Eur.

Paroda1