Dalyvavimas tarptautinėse programose

Gamtosauginės mokyklos

gamtosaugine

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA – tarptautinė aplinkosauginio valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2004 m. Panevėžio gamtos mokykla sėkmingai dalyvauja veiklose nuo 2009 metų. 

UNESCO ir Jungtinių Tautų Aplinkos programa (UNEP) pripažino Gamtosauginių mokyklų programą švietimo darniam vystymuisi modeliu, ji siejama ir su JT Darnaus vystymosi tikslais 2015-2030 metams. Dalyvavimas programoje telkia mokyklos bendruomenę aktyviai dalyvauti aplinkosauginėje veikloje, gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.
2022 metais Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą tryliktą kartą įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas ir Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Panevėžio gamtos mokyklos gamtosauginis komitetas 2022-2023 m. m.

Tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa „GLOBE"

globe

„GLOBE“ (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programa – tai tarptautinė aplinkosauginio ugdymo programa, skirta mokinių mokymuis ir stebėjimams aplinkos labui, kurioje Gamtos mokykla dalyvauja nuo 2004 m. Programą koordinuoja vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė.
Mokyklos mokiniai vykdo atmosferos ir fenologinius stebėjimus pagal tris GLOBE metodikas – medžių sužaliavimas pavasarį (Green up), medžių lapų spalvos kitimas ir lapų metimas (Green down) bei debesų stebėjimas (Clouds).
2021 metais mokykla duomenų apdorojimo centrui perdavė apie 500 stebėjimų, atliktų pagal tarptautinės programos GLOBE reikalavimus ir taisykles. Už metų pavasario fenologinės kampanijos stebėjimų rezultatus mokykla pelnė Europos ir Eurazijos regiono sertifikatą ir ženklelį. Remiantis tyrinėjimų rezultatais parengtas pranešimas „Medžių ir debesų stebėjimai Panevėžio gamtos mokykloje” ir perskaitytas kasmetinėje respublikinėje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro GLOBE programos mokinių darbų konferencijoje „Mano indėlis į pasaulinius aplinkosauginius stebėjimus”. Pranešimo autorės - programos „Kaip prisijaukinti lapę“ mokinės Danielė Lukoševičiūtė ir Elinga Bajorūnaitė, vadovė – mokytoja metodininkė Rima Ivanauskienė.