Apžvalginės ekskursijos 2022-2023

Siūlomos apžvalginės ekskursijos

Daugiau informacijos, paspaudus
ant programos pavadinimo

Mokinių amžius STEAM ugdymas Vykdymo laikotarpis
Arčiau gamtos – arčiau vienas kito        Visos amžiaus grupės   Visus metus